Medlemsbladet udkommer 5 gange årligt i

Februar, april, august, oktober og december.

Der er deadline for indlæg og annoncer den 15. i måneden før udgivelsen

 

Indlæg og annoncer sendes til:

Bladansvarlige
Gurli Kjærgaard, Æblevej 14,  8800 Viborg, telf. 8662 3872
eller
Lise Schrøder, Pilevænget 45, 7800  Skive, telf. nr. 2982 3518


 

Bladet indeholder

v  Referat af sidst afholdte møde

v  Omtale af kommende møde(r)

v  Indlæg fra medlemmerne

v  Udstillinger i nærområdet

v  Annoncer

 

Annoncepriser:

Helside      300 kr.

Halvside     175 kr.


Hvis du bestiller annoncen 5 gange er den 5. annonce gratis.
  

Beløbet skal indbetales til:

Midtjysk Tekstilkreds - Viborg Væverlaug, c/o Else Marie Buus,  Niels Buggesvej 12, 8800  Viborg

giro konto 86 63 85 14