Aktiviteter:

 I Midtjysk tekstilkreds/Viborg Væverlaug arrangerer vi årligt 8 foredrag om forskellige emner inden for tekstilkunst. F. eks. fortæller en tekstilkunstner om sin måde at arbejde på og viser nogle af sine arbejder og evt. billeder fra rejser, som har givet inspiration til arbejderne.

På det årlige julemøde er der som regel mulighed for arbejde praktisk med en form for julehåndarbejde. Hvert forår, i maj måned, sluttes sæsonen af med en udflugt. Vi har bl.a. besøgt vævere, filtere, stoftrykkere og tekstile udstillinger.

Vores møder afholdes kl. 19.00 på adressen:  Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800  Viborg

Midtjysk Tekstikreds/Viborg væverlaugs blad udkommer fem gange om året (februar, april, august, oktober og december).

I bladet omtales  afholdte og kommende arrangementer. Desuden findes der forskellige tekstile artikler og en oversigt over aktuelle tekstile udstillinger.

Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i møderne - dette koster 50 kr. pr. deltager pr. møde.


Indkaldelse til generalforsamling i Midtjysk Tekstilkreds – Viborg Væverlaug.

 

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 7. november 2017

på ”Stationen”, Lille Sct. Hansgade 7, 8800 Viborg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødet.

Pbv.

Lie Schrøder


Program for efterår 2017 og forår 2018

 

Torsdag,  7. sept.               Min verden med filt.

                                             Ved filter Lene Frantzen                                       

Mandag 2. okt.                   Strikker Lotte Kjær.

Tirsdag  7. nov.                   Generalforsamling og

                                             medlemmernes aften.

 

Onsdag  6. dec.                 Julemøde

 

Onsdag 3. jan.                     Kvinder, kjoler og cocktails,

                                              Kulturhistorisk foredrag

                                              Ved Kristine Holm-Jensen

 

Torsdag 1. febr.                  Broderi ved  Mette Danielsen 

                                             På Skolen for Kreativ Fritid,

                                             Industrivej 13, 8800  Viborg

 

Mandag  5. marts.            Væver Birgitte Fløe

Torsdag 5. apr.                   Freeform i stramme rammer 

                                             Ved strikker Annette Frølund.


Udflugt: en lørdag i maj.