Aktiviteter:

 I Midtjysk tekstilkreds/Viborg Væverlaug arrangerer vi årligt 8 foredrag om forskellige emner inden for tekstilkunst. F. eks. fortæller en tekstilkunstner om sin måde at arbejde på og viser nogle af sine arbejder og evt. billeder fra rejser, som har givet inspiration til arbejderne.

På det årlige julemøde er der som regel mulighed for arbejde praktisk med en form for julehåndarbejde. Hvert forår, i maj måned, sluttes sæsonen af med en udflugt. Vi har bl.a. besøgt vævere, filtere, stoftrykkere og tekstile udstillinger.

Vores møder afholdes kl. 19.00 på adressen:  Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800  Viborg

Midtjysk Tekstikreds/Viborg væverlaugs blad udkommer fem gange om året (februar, april, august, oktober og december).

I bladet omtales  afholdte og kommende arrangementer. Desuden findes der forskellige tekstile artikler og en oversigt over aktuelle tekstile udstillinger.

Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i møderne - dette koster 50 kr. pr. deltager pr. møde.

.        

 

 

Program for efterår 2019 og forår 2020


Onsdag   4. september          Tekstilbiolog Birgit Bonefeld

 

Mandag 7.oktober              Koushi Radhakrishan, strik

 

Torsdag  7. november          Generalforsamling og  medlemmernes aften

 

Tirsdag 3.december             Julemøde

 

 

 

2020

 

Mandag 6. januar              Jane Ingerslev, broderi

 

Tirsdag,  4. februar          Marianne Pedersen,

                                Beklædning som kunstværk

Onsdag,  4. marts              Dorte Tilma,

                                 Væv, strik og flet

 

Torsdag,  2. april              Petrea Jürgensen, væver

 

Udflugt                         En dag  i maj.